Veikala adrese
Pasūtiet zvanot
10:00-19:00 darbadienās
10:00-17:00 brīvdienās

Garantija

Interneta veikala piedāvātajām precēm tiek nodrošināta garantija 2 gadi.  

Ja garantijas laikā precei ir radušās tehniskas problēmas, Jums ar pirkumu apliecinošiem dokumentiem ir jāgriežas pie mums. Mēs vienmēr maksimāli ātri atrisināsim garantijas gadījumu.​ 
Nepaņemtās, garantijas apkalpošanai nodotās Preces tiek uzglabātas 3 (trīs) mēnešus. Šo termiņu sāk skaitīt no pirmā paziņojuma Pircējam, izmantojot tā norādīto kontaktinformāciju (tālruni, e-pasta adresi u. tml.), par to, ka Pircējs var saņemt Preci, kas atgriezās no garantijas apkalpošanas centra. Ja Pircējs nesaņem Preces norādītajā termiņā, Pārdevējam ir tiesības Preces vairs neuzglabāt, Prece var tikt utilizēta. Šādā gadījumā Pārdevējs nav atbildīgs par nesaņemtajā Precē palikušo Pircēja informāciju un citiem Pircēja zaudējumiem, kas radās saistībā ar šādu Preces iznīcināšanu.

Preču cenas ir spēkā šodien un norādītas EUR ar PVN.  

! Garantija neattiecas uz defektiem, kurus izraisa dabas stihijas (vētra, zibens, pērkons, uguns, ūdens, zemestrīce) izraisītie bojājumi, vai cita nepārvaramā spēka (force majeure) ietekme.

Preces atgriešana: Preces atgriešana notiek mūsu birojā Rīgā.

Pamatojoties uz LR MK noteikumiem „Noteikumi par distances līgumu” Nr. 207., pircējam ir tiesības atteikties no Līguma 14 kalendāro dienu laikā. Taču, jāievēro Likuma „Patērētāju tiesību aizsardzības likums” 12. panta 6. punktu, kas nosaka, ka: „patērētājs atbild par glabāšanas kvalitāti un drošību tiesiskā atteikuma realizācijas termiņā” un noteikumus „Noteikumi par distances līgumu” Nr. 207, 14.1  pantu „Patērētājs, izmantojot šajos noteikumos minētās atteikuma tiesības, ir atbildīgs par preces vērtības jebkāda veida samazināšanos, ja prece ir izmantota tādā veidā, kas nav savienojams ar labas ticības principu, tai skaitā izmantota citā nolūkā, nevis preces īpašības vai darbības noskaidrošanai.” .    

Atcerieties! Atteikuma tiesību izmantošanas termiņā patērētājam ir tiesības preci lietot tiktāl ciktāl tas nepieciešams preces pārbaudei (tikpat lielā mērā,  cik to varētu izdarīt pirms preces iegādes parastajā veikalā).

Svarīgi! Atgriežot preci piegādes izmaksas netiek atgrieztas, jo piegāde ir pakalpojums, kurš jau iepriekš tika sniegts.

Ja Jūs izmantojat atteikuma tiesības un tas nav saistīts ar attiecīgās preces vai pakalpojuma neatbilstību līguma noteikumiem, tad Jūsu pienākums ir segt izmaksas, kas saistītas ar preces nosūtīšanu.

Ja vēlies izmantot atteikuma tiesības – lūdzam ņemt vērā šādus ieteikumus:

  • pārbaudi, taču nelieto preci; 
  • saglabā un nesabojā preces oriģinālo iepakojumu un komplektāciju (aizlīmētus plastikāta iepakojumus vari rūpīgi atvērt ar šķērēm); 
  • ir preces, kuras pēc to rakstura nevar atdot atpakaļ: higiēnas preces (kā piemēram, epilātori un tualetes u.c.).
  • saņemtā prece ir jāatgriež atpakaļ kopā ar Atteikuma veidlapu.

 

Prasījuma pieteikuma veidlapa: https://www.morex.lv/docs/prasijuma_pieteikums.doc

Atteikuma veidlapa: https://www.morex.lv/docs/atteikuma_veidlapa.doc

 

Mums uzticas pat Valsts Ieņēmumu Dienests:

Uzņēmums: Zinva SIA
Reģ.Nr.40003946631
PVN reģ.Nr.: LV40003946631
Faktiskā adrese: Latgales 418B, Rīga